Bestyrelsen

Formand,            John Thomsen,     John@sjsk.dk,         telefon: 2191 1090

Kasserer,            Per Haupt,                Per@sjsk.dk,           telefon: 2226 0276

BS medlem,      Kris Christiansen, Kris@sjsk.dk,          telefon: 2819 4441

BS medlem,      Kim Wittenborn,   Kiwi@sjsk.dk,          telefon: 2967 1971

BS medlem,      John Stavski,          Stavski@sjsk.dk,    telefon: 6127 9213

BS Medlem,      Klaus Støve

BS Medlem,      Tommy Jensen