Praktiske oplysninger om Sønderjyllands Småbådsklub

Ønsker man Medlemskab eller information om klubben:

Kan man kontakte et af Bestyrelsesmedlemmerne på mail@sjsk.dk

Prisen for et års medlemskab af klubben er 250,- for en enkeltperson eller 350,- for en familie.

Fordele ved et medlemskab af klubben:   

Man vil elektronisk modtage information omkring aktiviteter i klubben .

Udover det gode sociale samvær med andre småbåds fiskere er der mulighed for at dyste mod andre medlemmer til vores fællesture hvor der kan vindes kontante beløb.    Der vil jævnligt blive afholdt klub aftener men forskellige temaer. Der vil være kaffe, kage, øl og vand mm. til arrangementerne.  

Via kontakten til andre medlemmer bliver der ofte arrangeret små/eller store uofficielle klubture, dette kan være konkurrencer i andre klubber i landet eller bare en tur på Vesterhavet efter måler torsk.